24 Hình ảnh tàn phá của Bão Irma trên đảo Saint Martin giữa vịnh Caribbean hôm 06 và 07/9/2017
Thursday, September 07, 2017
Mục Bài Viết: , ,