Quân Đội Bắc Hàn ra tuyên bố nói Những Đe Dọa của Trump chỉ là "một mớ vô nghĩa" và khẳng định sẽ bắn Tên lửa ICBM vào vùng biển đảo Guam để cảnh cáo Mỹ
Wednesday, August 09, 2017
Mục Bài Viết: , , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment