Dù đang gay cấn với TT Trump về vụ xây bức tường biên giới; nhưng Mexico đã gởi chuyến hàng cứu trợ đầu tiên giúp nạn nhân Bão lụt Harvey tại Texas
Wednesday, August 30, 2017
Mục Bài Viết: , , ,