Bộ Ngoại Giao Mỹ ra lệnh đóng cữa Lãnh sư quán Nga tại San Francisco và hai Văn phòng Ngoại giao tại New York và Washington trễ nhất ngày Thứ Bảy 02/9/2017
Thursday, August 31, 2017
Mục Bài Viết: , , ,