Bắc Hàn nói đang chờ lệnh của Kim Jong-un để bắn Tên lửa Đạn Đạo vào Đảo Guam của Mỹ
Tuesday, August 08, 2017
Mục Bài Viết: , , ,