Jason Kessler, người chủ trương Thượng tôn Da Trắng xuống đường gây chết người hôm Thứ Bảy ở Charlottesville, nay họp báo và bị phe Chống Kỳ thị Chủng tộc đánh đuổi rượt chạy
Sunday, August 13, 2017
Mục Bài Viết: , ,