NGÀY CHỦ NHẬT 2/7, XE LỬA AMTRACK LẬT ĐƯỜNG RẦY BANG WASHINGTON TRONG KHI MÁY BAY UNITED BỐC CHÁY LÚC ĐÁP XUỐNG PHI TRƯỜNG DENVER
Sunday, July 02, 2017
Mục Bài Viết: , ,