CHUẨN BỊ MỪNG LỄ ĐỘC LẬP "JULY 4TH", TRUMP THÚC THƯỢNG VIỆN CỘNG HÒA BIỂU QUYẾT HỦY BỎ OBAMACARE RỒI SẼ TÌM CÁCH THAY THẾ LUẬT MỚI SAU.
Sunday, July 02, 2017
Mục Bài Viết: , ,