MỘT PHỤ NỮ ÚC 40 TUỔI ĐÃ BỊ CẢNH SÁT MỸ Ở MINNEAPOLIS BẮN CHẾT KHÔNG LÝ DO HÔM THỨ BẢY 16/7/2017 ĐANG GÂY PHẨN NỘ
Sunday, July 16, 2017
Mục Bài Viết: , ,