TỔNG HỢP VỀ CHUYẾN ĐI "TRỚT LỚT" CỦA THỦ TƯỚNG "MA-DZE" CSVN NGUYỄN XUÂN PHÚC ĐẾN HOA KỲ GẶP TT DONALD TRUMP
Thursday, June 01, 2017
Mục Bài Viết: , , , ,