TAY SÚNG CUỒNG DÂN CHỦ VÀO SÂN TẬP BÓNG CHÀY XẢ SÚNG BẮN BỊ THƯƠNG 5 NGƯỜI KỂ CẢ TRƯỞNG KHỐI DÂN BIỂU CỘNG HÒA
Wednesday, June 14, 2017
Mục Bài Viết: , ,