QUỐC HỘI CALIFORNIA TỪ CHỐI TIẾP CHÍNH THỨC PHÁI ĐOÀN QUỐC HỘI CSVN XIN ĐẾN THĂM NGÀY 03/7/2017
Friday, June 30, 2017
Mục Bài Viết: , , ,