LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM HOA KỲ GIÚP QUÂN ĐỘI PHILIPPINES CHỐNG KHỦNG BỐ HỒI GIÁO IS CHIẾM LẠI THÀNH PHỐ MARAWI
Saturday, June 10, 2017
Mục Bài Viết: , , ,