CHIẾN ĐẤU CƠ DO THÁI VƯỢT PHÒNG TUYẾN S-400 TIÊU DIỆT 2 ĐẠI PHÁO VÀ XE CHỞ ĐẦU ĐẠN CỦA SYRIA DO NGA CUNG CÁP
Sunday, June 25, 2017
Mục Bài Viết: , ,