TT DONALD TRUMP ĐÃ RỜI HOA KỲ LẦN ĐẦU XUẤT NGOẠI ĐẾN Ả-RẬP SAUDI, DO THÁI, VATICAN, HỘI NGHỊ NATO TẠI BỈ VÀ HỌP THƯỢNG ĐỈNH G-7 TẠI Y
Friday, May 19, 2017
Mục Bài Viết: , ,