CẢNH SÁT MỸ BẮT SỐNG HUNG THỦ KORI ALI MUHAMMAD BẮN CHẾT 3 NGƯỜI TẠI FRESNO VÀ HÔ LỚN "ALLAHU AKBAR"
Tuesday, April 18, 2017
Mục Bài Viết: , ,