CÁC TÀU TÌNH BÁO TRUNG QUỐC VÀ NGA PHỐI HỢP ĐUỔI THEO HKMH CARL VINSON CỦA MỸ KHI TIẾN GẦN BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN
Sunday, April 16, 2017
Mục Bài Viết: , ,