HÔM NAY 15/3/2017 THẨM PHÁN LIÊN BANG Ở HAWAII RA PHÁN QUYẾT KHÔNG CHO THI HÀNH SẮC LỆNH MỚI CẤM NHẬP CẢNH VÀ ĐỊNH CƯ HOA KỲ CỦA TT TRUMP MƠI BAN HÀNH
Wednesday, March 15, 2017
Mục Bài Viết: , ,