BÌNH NHƯỠNG CÁO BUỘC MỸ DÙNG MÁY BAY NÉM BOM SIÊU ÂM CHIẾN LƯỢC B-1B BAY TRÊN BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN NÊN BẮC HÀN THỀ ĐÁP TRẢ BẰNG HẠT NHÂN
Thursday, March 16, 2017
Mục Bài Viết: , ,