BỨC TƯỜNG NGĂN CÁCH BIÊN GIỚI MỸ-MEXICO DÀI 2.000KM, TỐN USD21.6 TỶ, XÂY DỰNG 3 NĂM RUỞI.
Friday, February 10, 2017
Mục Bài Viết: , ,