Đọc Báo Giùm Bạn: PHÓNG VIÊN PAUL WOOD CỦA BBC BIẾT RÕ CÁC CÁO BUỘC VỀ DONALD TRUMP TRƯỚC NGÀY BẦU CỬ NAY TƯỜNG THUẬT SAU KHI VỤ BÊ BỐI TÌNH DỤC CỦA TRUMP TẠI NGA BỊ PHƠI BÀY
Sunday, January 15, 2017
Chủ đề có liên quan: , ,