NGHI THỨC BÀN GIAO QUYỀN LỰC GIỮA TỔNG THỐNG 44 BARACK OBAMA CHO TÂN TỔNG THỐNG 45 DONALD TRUMP NGÀY 20/01/2017
Thursday, January 19, 2017
Chủ đề có liên quan: , ,