Hàn Quốc gắn bó chặt chẽ với hệ thống phòng thủ Phi đạn của Mỹ, giữa lúc các mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng ngày càng tăng
Wednesday, January 25, 2017
Mục Bài Viết: ,