DONALD TRUMP: "TRUNG CỘNG LÀ KẺ ĂN TRỘM LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI".
Sunday, January 01, 2017
Mục Bài Viết: