DONALD TRUMP HỌP BÁO LẦN ĐÀU TẤN CÔNG CNN ĐÃ BỊ PHẢN ỨNG CHO RẰNG NHÓM TRUMP LỚN TIẾNG ĐÁNH LẠC HƯỚNG DƯ LUẬN
Wednesday, January 11, 2017
Mục Bài Viết: , ,