KIM JONG-UN CẤM BẮC HÀN MỪNG LỄ GIÁNG SINH MÀ PHẢI MỪNG SINH NHẬT CỦA BÀ NỘI KIM JONG-SUK CỦA ÔNG TA
Saturday, December 24, 2016
Mục Bài Viết: , ,