THĂM DÒ MỚI HÔM THỨ SÁU 04/11 CHO THẤY HILLARY CLINON 47%, DONALD TRUMP TUỘT DỐC CÒN 43%Bà Melania Trump
Saturday, November 05, 2016
Mục Bài Viết: ,