Sarkozy từ chối trả lời câu hỏi về khoản tiền tài trợ 53 triệu USD của cố Tồng thống Gaddafi
Saturday, November 19, 2016
Mục Bài Viết: ,