Động đất 6,2 độ richter đã gây tác động mạnh gần nhà máy hạt nhân Fukushima, Nhật Bản
Friday, November 11, 2016
Mục Bài Viết: ,