Nhóm Tân Phát Xít Thụy Điển tổ chức biểu tình lớn ca ngợi Ông Trump
Sunday, November 13, 2016
Mục Bài Viết: ,