Nga phát triển Robot có thể bắn chết người ở phạm vi 7 km
Saturday, November 12, 2016
Mục Bài Viết: , ,