Một chiến đấu cơ MIG-29 của Hải Quân Nga Bị rơi sau khi bay từ Syria trở về Hàng không mẫu Hạm
Tuesday, November 15, 2016
Mục Bài Viết: ,