HILLARY CLINTON NÓI BÀ THẤT CỬ VÌ LÁ THƯ CỦA GIÁM DỐC FBI GỞI QUỐC HỘI NÓI ĐIỀU TRA LẠI VỤ EMAIL TRƯỚC NGÀY BẦU CỬ
Sunday, November 13, 2016
Mục Bài Viết: ,