TT DUTERTE MUỐN GIỐNG NHƯ HITLER ĐỂ GIẾT 3 TRIỆU NGƯỜI PHILIPPINES LIÊN QUAN MA TÚY
Saturday, October 01, 2016
Mục Bài Viết: ,