TỔNG THỐNG PHI DUTERTE TUYÊN BỐ LY KHAI KHỎI MỸ ĐỂ THEO TRUNG QUỐC NHƯNG GIỜ NÓI NGƯỢC KHÔNG HỀ BỎ MỸ!
Sunday, October 23, 2016
Mục Bài Viết: , ,