Sau khi Mỹ dọa tăng cường thêm các biện pháp trừng phạt, Tổng Thống Nga Putin nay tuyên bố "Không mong muốn Chiến Tranh với Mỹ"
Sunday, October 16, 2016
Mục Bài Viết: , ,