SAU KHI BỊ KHUI VIDEO NÓI TỤC VÀ DÂM ĐẢNG TÌNH DỤC VỚI PHỤ NỮ; ĐẢNG CỘNG HÒA YÊU CẦU TRUMP BỎ CUỘC ĐUA VÀO BẠCH ỐC NHƯNG TRUMP NÓI "KHÔNG BAO GIỜ!"
Saturday, October 08, 2016
Mục Bài Viết: , ,