PUTIN RA LỆNH ĐƯA HẾT DU HỌC SINH, THÂN NHÂN NGOẠI GIAO ĐOÀN VÀ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGA TỪ NƯỚC NGOÀI KHẨN CẤP VỀ NƯỚC ĐỂ CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH.
Thursday, October 13, 2016
Chủ đề có liên quan: , , ,