PHILIPPINES BIỂU TÌNH BẠO ĐỘNG TẤN CÔNG TÒA ĐẠI SỨ MỸ TẠI MANILA BỊ XE CẢNH SÁT CÁN THẲNG RẤT RÙNG RỢN
Wednesday, October 19, 2016
Mục Bài Viết: , ,