Đồng minh của Putin khuyên Công dân Mỹ nên bỏ phiếu cho ông Trump nếu không muốn đối mặt với chiến tranh Hạt Nhân
Wednesday, October 12, 2016
Chủ đề có liên quan: , ,