LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ GIÁO HỘI, NGÔI MỘ CỦA CHÚA GIÊ-SU TẠI GIÁO ĐƯỜNG HOLY SEPULCHREỞ JERUSALEM ĐƯỢC MỞ NẮP RỒI VỘI ĐÓNG LẠI
Thursday, October 27, 2016
Mục Bài Viết: , ,