DUTERTE KÊU GỌI CẢNH SÁT PHI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN NHÂN QUYỀN KHI GIẾT NGƯỜI LIÊN QUAN MA TÚY TẠI PHILIPPINES
Saturday, October 01, 2016
Mục Bài Viết: ,