DUTERTE CÔNG BỐ TẠI ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG NHÂN DÂN BẮC KINH LÀ PHILIPPINES CHÍNH THỨC RỜI BỎ MỸ ĐỂ LẬP LIÊN MINH QUÂN SỰ NGA-TÀU-PHI CHỐNG LẠI THẾ GIỚI
Thursday, October 20, 2016
Mục Bài Viết: ,