TRANH LUẬN ĐẦU TIÊN BÀ HILLARY CLINTON CHỈ TRÍCH DONALD TRUMP LÀ KẺ NÓI LÁO TRONG VỤ GIẤY KHAI SINH KỲ THỊ CHỦNG TỘC ĐỐI VỚI TT OBAMA
Monday, September 26, 2016
Mục Bài Viết: ,