SAU KHI TÂN TỔNG THỐNG PHILIPPINES CHO GIẾT TRÊN 2000 NGƯỜI LIÊN QUAN MA-TÚY, LẦN ĐẦU TIÊN BOM NỔ TẠI DAVAO QUÊ NHÀ ÔNG GIẾT 12 NGƯỜI, BỊ THƯƠNG 60
Friday, September 02, 2016
Mục Bài Viết: , ,