Hoa Kỳ đồng ý gói viện trợ Quân Sự lên đến 38 tỷ USD cho Israel trong 10 năm tới
Tuesday, September 13, 2016
Mục Bài Viết: ,