Bắc Triều Tiên đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân tiếp theo "Lần thứ 6". Máy bay ném Bom B-1B đến Bán Đảo Triều Tiên
Monday, September 12, 2016
Mục Bài Viết: ,