TT BARACK OBAMA: CHO TỚI NAY KHÔNG CÓ MỘT AI DÙ NAM HAY NỮ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG THỐNG MỸ HƠN BÀ HILLARY CLINTON
Wednesday, July 27, 2016
Chủ đề có liên quan: , ,