NÓI RÕ VỤ FORMOSA BỒI THƯỜNG USD 2.4 TỶ CHO CSVN VỀ VỤ XẢ THẢI CHẤT ĐỘC LÀM CÁ CHẾT HẰNG LOẠT VÀ Ô NHIỄM BIỂN VIỆT NAM
Saturday, July 02, 2016
Chủ đề có liên quan: ,