KHỦNG BỐ DÙNG XE TẢI NẶNG CHẠY NHANH CÁN LÊN NGƯỜU MỪNG QUỐC KHÁNH PHÁP 14/7 Ở NICE, 80 CHẾT, TRÊN 100 BỊ THƯƠNG.
Thursday, July 14, 2016
Chủ đề có liên quan: ,